't Venne

Basisschool ’t Venne is een katholieke basisschool. Binnen thema’s wordt aandacht gegeven aan de katholieke levensovertuiging.

1e Montessorischool

Montessorionderwijs is gericht op de individuele ontwikkeling van kinderen: kinderen leren in een inspirerende leeromgeving van en met elkaar onder begeleiding van enthousiaste leerkrachten. 

Antoniusschool locatie Kalslagerring

De Antoniusschool is een school die samen met leerkrachten en ouders werkt aan een goed fundament voor de leerlingen.

Antoniusschool Nieuw Vennep (Ridderspoorstraat)

De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de realisering van onze eigen streefbeelden vragen om een lerende houding en een actieve betrokkenheid: 'samen leren, samen groeien' is dan ook ons motto.<

Auris Prof. van Gilseschool

Auris Prof. van Gilseschool is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal.

Burgemeester Amersfoordtschool

De vertrouwde Burgemeester Amersfoordtschool (BAS) in Badhoevedorp bestaat al ruim 140 jaar. Het is een kleinschalige school, waar iedereen elkaar kent.

C.B.S. Vesterhavet

Vesterhavet is een Christelijke basisschool waar goed onderwijs, veiligheid en creativiteit voorop staan. Er is veel aandacht voor ieder kind afzonderlijk en voor de groep in zijn geheel.

Christelijke Basisschool Immanuel

Op onze school hanteren wij de methodiek van de kanjertraining. De kanjertraining gaat er van uit dat een goede opvoeding zich richt op fundamentele menselijke waarden.

De Achtbaan

De Achtbaan is een openbare basisschool voor Daltononderwijs in het oostelijk deel van Zwanenburg, waar kinderen van alle gezindten en nationaliteiten welkom zijn.

De Ark

De Ark is een protestants-christelijke basisschool in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. Onze school heeft een open karakter. 

De Avonturijn

De Brede School richt zich op de kinderen van 2-12 jaar en hun ouders van de basisschool Op Dreef en peuterspeelzaal de Glijbaan en diegenen woonachtig in de omliggende wijk Welgelegen in Nieuw-Ven

De Bosbouwers

De Bosbouwers staat in Hoofddorp, op het scholeneiland in de wijk Overbos en bestaat dit schooljaar 28 jaar. 

De Bosrank

Onze gezellige en kleinschalige school o.b.s. de Bosrank staat in de wijk Overbos.

De Brandaris

De Brandaris heeft een enthousiast team van medewerkers; werkt met het leerstofjaarklassensysteem; telt 450 - 500 leerlingen; heeft 19 groepen en een prachtig schoolgebouw.

De Caleidoscoop

De Caleidoscoop laat zien wie je bent! Een gezellige, moderne en dynamische school in de wijk Pax uit Hoofddorp. 

De Fakkel

Op De Fakkel (speciaal onderwijs) geven we de leeromgeving voor onze leerlingen samen met leerlingen, ouders en een team van specialisten vorm.

De Klimboom

Op de Klimboom zitten leerlingen met speciale onderwijs behoeften: in een veilige, gestructureerde omgeving bieden wij onderwijs in een kleine groep waarbij we uitgaan van de talenten van kinderen.

De Klimop

In een warme, sociaal rijke omgeving, volgen en ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling (speciaal onderwijs). We proberen daarbij de juiste balans te vinden tussen bescherming en zelfs

De Klippeholm

Onze school is gelegen in de woonwijk Bornholm te Hoofddorp.

De Meerbrug

De Meerbrug staat in het dorp Zwanenburg. Leren is leuk en dat willen wij de kinderen laten ervaren.

Pagina's